Namens Scouting Nederland zijn er tijdens het hoogseizoen (vakantieweken en de weekenden van hemelvaart en pinksteren) vrijwilligers aanwezig die optreden als gastvrouw/gastheer (de kampstaf). De kampstaf kampeert 400 meter ten westen van de hoofdingang, langs de oude spoordijk. De kampstaftent is duidelijk herkenbaar, zie foto

 

Taak van de kampstaf

De belangrijkste taak van de kampstaf is het bewaken van de veiligheid op het terrein. Het calamiteiten plan is hier één aspect van.
Om deze functie goed uit te voeren is het noodzakelijk om de kampstaf te informeren d.m.v. volledig ingevulde ledenlijsten (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) en over tijdstippen en locaties van avondspelen.
Tevens heeft de kampstaf een lijst van dienstdoende artsen, het telefoonnummer van de huisartsenpost (0900-8861) en de kampstaf biedt hulp in noodsituaties. Bij de kampstaf zijn in noodgevallen EHBO materiaal beschikbaar en kunnen teken worden verwijderd. De kampstaf bemiddelt bij eventuele problemen tussen groepen.

 

de kampstaf herken je duidelijk aan deze tent

Aankomst en vertrek
Bij aankomst wijst de kampstaf de groepen naar het juiste kampterrein en bespreekt het transport van het materiaal naar het kampterrein.
Bij vertrek controleert de kampstaf of het kampterrein vrij van zwerfvuil en houtskool is en of de hudo goed is opgevuld.

Audiëntie
In het hoogseizoen is er iedere zaterdagavond, om 20.00 uur, een bijeenkomst bij de kampstaf. De verantwoordelijke leider/leidster is verplicht om (eventueel samen met een teamgenoot) naar deze bijeenkomst te komen. Tijdens de bijeenkomst worden er afspraken gemaakt over het gebruik van de kampeerterreinen, kampvuurplaatsen en speelterreinen. Verder worden de kampregels en het calamiteiten plan besproken.

Servicepunt
De kampstaf dient als vraagbaak voor activiteiten en bezienswaardigheden in de omgeving, als servicepunt voor materiaal en ziet er op toe dat het kampterrein met respect wordt behandeld en de kampeerders zich aan de kampregels houden. Verder verkoopt de kampstaf kaarten, labelterrein-badges en naambandjes.

 

Programma
De kampstaf kan op aanvraag een aantal programma's aanbieden: brandstempelen (in 2021 niet mogelijk) , GPS-tocht. Informeer bij aankomst naar de mogelijkheden.