Afdrukken
Categorie: Voorschriften (EN)

Regulations "Achter 't Heezerenbosch"

Campsite rules for all campers:

1. Register on arrival and on departure
2. Cook 'firesafe' and gather wood environmentally concious
3. Digging is not allowed
4. Primitive camping for persons only is allowed
5. Waterhoses and electrical wiring are not allowed
6. Combustion engines are not allowed on the campsite
7. Avoid annoyance to others
8. Leave the forrest clean of litter
9. You yourself are responsible and liable
10. Follow the directions of the staff

1. Register on arrival and on departure
Voor dat het kampterrein wordt betreden en opgebouwd moet de groep zich melden bij de kampstaf. Deze zal de grenzen van het terrein en de losplaats van het materiaal aangeven.
Bij het vertrek, aan het einde van het kamp, is de verantwoordelijke leid(st)er verplicht om de groep af te melden bij de kampstaf. De kampstaf controleert het terrein en neemt daarna afscheid van de groep.
Bij vertrek zonder afmelden kan de borgsom niet wordt teruggestort!

2. Cook 'firesafe' and gather wood environmentally concious
Ben altijd bedacht op brandgevaar. Zeker in droge periodes. In geen geval mogen levende of dode bomen worden gekapt. Aangebrand hout, houtskool en as dient bij de kampstaf te worden ingeleverd en mag niet in het bos worden achtergelaten.

Kook en kampvuren
Grondvuren zijn nooit toegestaan. Je mag stoken in een stookton met daarin een laagje zand. Je moet de ton op een tegelbed plaatsen zodat de ton de bosgrond niet raakt. Een stevig gebouwd tafelvuur of kribvuur is ook mogelijk. Tonnen, tegels en stenen zijn te verkrijgen bij de kampstaf.
Zorg altijd voor blusmateriaal in de buurt van het vuur (minimaal twee emmers water en een emmer zand).
In brandgevaarlijke periodes kan er een STOOKVERBOD zijn, ook koken op houtvuur is dan verboden.

Kooktoestellen en campingkoelkasten
Zorg dat gasslangen niet ouder zijn dan vier jaar (de productiedatum staat op de slang). Plaats een campingkoelkast op gas op minstens 30 cm afstand van het tentdoek om brand te voorkomen.

3. Digging is not allowed
Er mogen alleen een klein “afgiet-putje” en een smalle latrine of hudo worden gegraven. Rond de tenten mogen geen geulen worden gegraven (bij wateroverlast is wrikken voldoende).
De kampstaf wijst de plaats aan waar de hudo gegraven wordt. De latrine- of hudo-geulen moet maximaal 30 cm breed en minstens 75 cm diep zijn. (De lengte van de geul hangt af van het aantal deelnemers en de duur van het kamp.) Chemische middelen in hudo’s mogen niet worden gebruikt, zelfs geen biologische afbreekbare middelen. Na afloop van het kamp moet de latrinegeul worden dichtgegooid. Markeer de plaats van de hudo/latrine en maak een berg op de hudo/latrine zodat de volgende groep kan zien waar een hudo gegraven is geweest.
Chemische toiletten zijn niet toegestaan. Op terrein 4, 5, 6 en 8 zijn, in overleg met de beheerder, dixies toegestaan. Deze moeten bij de reservering worden aangemeld.

4. Primitive camping for persons only is allowed
Er mag alleen in tenten worden gekampeerd. Caravans, vouwwagens, campers, keten en containers zijn niet toegestaan.
Het meenemen van honden en andere huisdieren is niet toegestaan.

5. Waterhoses and electrical wiring are not allowed
Het is niet toegestaan om waterslangen aan te sluiten in verband met het risico op legionella besmetting. Ook het uitrollen van elektriciteitskabels of andersoortige kabels en/of slangen is niet toegestaan.

6. Combustion engines are not allowed on the campsite
Brandstofmotoren (auto’s, kettingzagen, aggregaten en dergelijke) zijn niet toegestaan op het terrein. Ook fluisteraggregaten zijn verboden!
Auto's, trailers en containers moeten op de parkeerplaatsen worden gestald. Op alle dagen behalve de zaterdag zijn de zandwegen op het terrein afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

7. Avoid annoyance to others
Elektronisch geluid (radio, disco, megafoon) is niet toegestaan tenzij onderdeel van een kortdurend spel.
Van 22.30 tot 7.00 geldt nachtelijke stilte op het kampterrein. Avondspelen na 22.00 moet je aanmelden bij de kampstaf.

8. Leave the forrest clean of litter
Iedere groep krijgt een rolcontainer voor GFT en restafval (samen in één bak). Papier, stookafval en glas dien je apart te houden. Het is verboden om groenafval in een ‘droog-putje’ of op enige andere wijze in het bos achter te laten. Papier en stookafval (houtskool, as, aangebrand hout) inleveren bij de kampstaf! Glas moet je zelf naar de glasbak brengen (bij de Coop en Albert Heijn).
Rolcontainers moeten schoongemaakt worden ingeleverd!
In het hoogseizoen is een afvalcontainer aanwezig. Glas, papier, stookafval en grof kampvuil (thema-afval, landbouwplastic, stoelen etc.) wordt niet geaccepteerd i.v.m. de stortingskosten.

9. You yourself are responsible and liable
Zorg dat je kampeerterrein nooit onbewaakt achter blijft. De kampstaf is nimmer aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen en/of vernielingen op het terrein. Ook EHBO is je eigen verantwoordelijkheid.

10. Follow the directions of the staff
De aanwijzingen van de kampstaf dien je altijd op te volgen.